2019-20 Sport Sponsorship (Men)

Institution Baseball Basketball Cross Country Golf Lacrosse Soccer Tennis Track & Field
Canton X X X X X X    
Delhi   $ X X X X X X
UMaine-Farmington X X X X   X   X
Husson X X X X X X   X
NVU-Johnson   X X X X X X  X 
NVU-Lyndon X X X   X X X X
Maine Maritime   X X X X X    
UMaine-Presque Isle  X  X X X   X    X
Thomas X X X X X X X  X
MCLA*         X   X  
Castleton*       X        
                 
TOTAL 6 8 9 9 8 9 5 7

* Associate Member
X Currently Sponsor
$ Sponsor in 2020-21

2019-20 Sport Sponsorship (Women)

Institution

Basketball Cross Country Field Hockey Lacrosse Soccer Softball Tennis Track & Field Volleyball
Canton X X   X X X     X
Delhi $ X     X $ X X X
UMaine-Farmington X X X^  X  X X   X  
Husson X X X^ X X X  X   X  X
Johnson X X      X X X X X
Lyndon X X    X  X X X  X  X
Maine Maritime X X   X X       X
UMaine-Presque Isle  X X     X X    X X
Thomas  X X  X^ X X X X  X  
Lesley*             X    
MCLA*             X    
                   
TOTAL 8 9 3 6 9 7 7 7 7

* Associate Member
X Currently Sponsor
$ Sponsor in 2020-21
^Associate members of the NECC